2006

Na verwoede pogingen van de bedrijfstak om met de regionale opleidingscentra (ROC’s) tot uniforme afspraken te komen omtrent de kwaliteit, uniformiteit en continuïteit van de fastfoodopleidingen, koos de toenmalige voorzitter van de sector Fastservice Maarten Colijn om de samenwerking met de ROC’s te beëindigen en met één onderwijsinstelling verder te gaan.

In oktober 2006 werd door Frans van Rooij de basis gelegd voor het Fastfood Opleidingscentrum.