2004

Frituurproducten moeten gezonder. Vinden overheid en publieke opinie. De campagne Verantwoord Frituren wordt met steun van Koninklijke Horeca Nederland gelanceerd. De meerderheid van frituurbedrijven maakt korte metten met vast vet en stapt over op vloeibare plantaardige frituurvetten met een laag transvetgehalte. Obesitas wordt volksvijand nummer één, Supersizen komt in een kwaad daglicht.