1949

De frituurcultuur is niet langer overwegend een Zuid-Nederlands fenomeen. Productschap Bedrijfschap stelt in 1949 vast: ‘Trof men zogenaamde frituurrestaurants praktisch alleen in het zuiden des lands aan, thans worden bedoelde restaurants, alsmede patates frites-bakkerijen ook in de overige provincies veelvuldig aangetroffen.’ De frituurcultuur nestelt zich stevig boven de grote rivieren.