1947 – 1950

Steeds meer ijssalons gaan als bijverdienste frites verkopen. Het bestuur van de Nederlandsche Bond van IJsbereiders haalt er zijn neus voor op. Er ontstaan op regionaal en lokaal niveau aparte belangenclubs, zoals de Verpaba in Rotterdam; de Vereenigde Patat Frite-Bakkers. De Maasstad telt tientallen frituurbedrijven (voor de Tweede Wereldoorlog waren dat er hooguit tien.)