1958

In 1929 ontstaat de Nederlandsche Bond van Consumptieijsbereiders. Als steeds meer ijsbereiders frites gaan verkopen, ontstaat er tweespalt. Die leidt tot een katholieke afsplitsing van ijsbereiders én fritesbakkers. Rond 1958 komen de twee partijen tot elkaar. De gezamenlijke belangenclub zal evolueren tot de organisatie IJsfrica, die uiteindelijk zal opgaan in Koninklijk Horeca Nederland.