1953

Vakblad Missets Horeca in 1953: ‘De gehele wereld toont het beeld der massale vervlakking en van popularisering van vele instellingen, welke voorheen tot de priveleges der financieel beter gesitueerden behoorden. Of men het daarmee eens is, vraagt de samenleving niet. Het al dan niet noodzakelijke eten-buiten-de-deur heeft zijn mogelijkheid in de cafetaria gevonden.