1905 – 1908

Frites rukt vanuit België noordwaarts op naar onze contreien. Er zijn aanwijzingen dat een Vlaamse friturist rond 1905 op de kermis van Bergen op Zoom als eerste in Nederland frites verkoopt. Een eeuw daarvoor kwam het recept voor frites al voor in Franse kookboeken. In België ontwikkelde zich vanaf 1850 een frituurcultuur. Joden zorgen voor de verspreiding van de frituurcultuur in Europa. De joodse ondernemer Reitz verkoopt in Maastricht al in 1909 patates-frites.